Exercise para sa sexual stamina, bedroom endurance (2) – Pang-Masa

Exercise para sa sexual stamina, bedroom endurance (2)
Pang-Masa
Kaya para magkaroon ng control sa sexual stamina, kailangang mag-practice ng box breathing. Pero imbes na simpleng inhale, hold, exhale, pause mula sa ilong, subukang hugutin ang breathing mula sa iyong kaila-ilaliman. Isipin na nanggagaling ang …

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.